(Carien, Patrick, William, Willem, Rop)

ingevoerd op 22-02-2018

EVEN VOORSTELLEN: HET NIEUWE BESTUUR!

Tijdens de ALV van 14 februari j.l. heeft voorzitter Ron Steennis de voorzittershamer overgedragen aan William van Rijnsoever. Daarnaast traden Carien Moeijes (algemeen bestuurslid) en Rop Haak (secretaris) toe tot het bestuur. Patrick Duijnmaijer (penningmeester vanaf 1 januari 2018) en zittend bestuurslid Willem van Rooij (communicatie) completeren het bestuur.

Met een dankwoord van de nieuwe voorzitter, een fles wijn en een mooie oorkonde werd Ron hartelijk bedankt voor bewezen diensten. Met name binnen het Economisch Platform Houten, Ondernemend Houten en de HOD heeft hij onze vereniging goed op de kaart gezet! Hartelijk dank daarvoor Ron, namens ons allemaal!
 

ZZP_bestuur2018+logo ZZP_bestuur2018+logo