Ruimtelijke koers Houten

De gemeente Houten is bezig met het programma Ruimtelijke Koers Houten, een visie op de toekomst van Houten. Onderdeel hiervan is dat er wordt verkend of en op welke manier Houten nog eens 4000 tot 5000 woningen kan gaan bouwen. Maar deze woningbouw hangt natuurlijk samen met allerlei andere onderwerpen zoals onder andere werken, mobiliteit, vergrijzing en energie.

Er zijn inmiddels een aantal bijeenkomsten geweest waarin bewoners konden meedenken over de toekomst van Houten. Op 8 juli jl. was er een bijeenkomst speciaal voor de ondernemers in Houten waarbij het bestuur van ZZP Houten aanwezig was, samen met nog zo’n 30 andere vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen in Houten. 

Na een korte inleiding van wethouder Geerdes over het programma Ruimtelijke Koers werden de aanwezigen aan het werk gezet en konden we alles wat in ons op kwam opschrijven en bijplakken op de borden met de al aanwezige SWOT-analyses en toekomstvisies. Door alle aanwezigen werd er enthousiast meegedaan. Alle input en ideeën worden meegenomen in het programma en door de projectleiders verwerkt in de Ruimtelijke Koers.

Overigens werd vanavond ook nog weer benadrukt dat de enquête waarover we in de algemene ledenvergadering gesproken hebben, er nog steeds aankomt. De ZZP’ers zijn uitdrukkelijk in beeld, want er zijn er genoeg in Houten.

Als je meer wilt lezen over de Ruimtelijke Koers, kijk dan op: Gemeente Houten, Ruimtelijke Koers (https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/ruimtelijke-koers-houten/.) Via deze website kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief over dit onderwerp.

Houten_PrettigWonen_1 Houten_PrettigWonen_1
Houten_PrettigWonen_2 Houten_PrettigWonen_2
Houten_PrettigWonen_3 Houten_PrettigWonen_3
csm_Logo_Gemeente_Houten-DEF-3__002__b8b771eff0 csm_Logo_Gemeente_Houten-DEF-3__002__b8b771eff0