ZZP Houten, ALV 2020 en verder

Weet je nog waarom je indertijd lid bent geworden van ZZP Houten? Geldt die keuze vandaag nog steeds of zoek je iets anders?

We kunnen er niet omheen: ZZP Houten is één van de weinige ZZP-verenigingen in de regio. Een groep ZZP’ers die in een verenigingsverband iets voor elkaar kunnen betekenen. De afgelopen jaren lijkt die betekenis in de huidig vorm niet voor eeuwig. Een belangrijk aantal leden heeft het lidmaatschap opgezegd voor 2020. 
In de komende ALV in Maart wil het bestuur daar een knoop over doorhakken: doorgaan, stoppen of veranderen. 
In de bijlage een paar gedachten en ideeën van het bestuur om op te kauwen. Misschien Iets om tijdens de rustige dagen aan het eind van het jaar alvast over na te denken en richting te geven aan het contact met de Houtense ondernemers en een stem van de Houtense ZZP’ers naar de overheid.

2020 2020