ZZP Houten e.o. en verder

Een vereniging komt, een vereniging gaat. Over het laatste hoeft niet getreurd te worden als het doel van de vereniging bereikt is: het bij elkaar brengen van zelfstandige ondernemers om elkaar te versterken en van elkaar te leren. Op het moment van komen in 2007, waren ZZP’ers niet of nauwelijks zichbaar en niet gemakkelijk op internet te vinden waren. 

Dát is nu helemaal anders. De ZZP’ers in Houten die elkaar in het afgelopen decennium hebben leren kennen in de vereniging, weten elkaar ook te vinden buiten de verenging om. Opdrachtgevers weten ZZP’ers te vinden - die aan hun eigen zichtbaarheid gewerkt hebben.
Wat o.i. zinvol blijft: een herkennings- en aanspreekpunt voor organisaties van andere ondernemers/opdrachtgevers en de overheid, zoals de gemeente. Als zelfstandige ondernemer maak je je eigen plan. Als groep zelfstandige ondernemers kun je invloed uitoefenen als het om voorzieningen gaat waarbij overheden kunnen helpen.

ZZP-platform?

Aan een traditioneel lidmaatschap van de verenging komt zeer waarschijnlijk een einde. ZZP Houten kan middelen reserveren om de zichtbaarheid van ZZP’ers in Houten nog een tijdje in stand te houden. Hoe wenselijk en zinvol dat is: daar wil het aftredende bestuur met de leden over praten. Er liggen plannen klaar maar niet vast. 

Contributie en besteding

De middelen die niet voor een ’ZZP-platform’ nodig zijn kunnen een goede bestemming krijgen. Over de betaalde contributie voor 2020 is het goed een beslissing te nemen omdat de vereniging zonder bestuur en actieve, organiserende leden weinig te bieden heeft en had in 2020. 

Wees erbij

Het eerste deel van de ALV zal formeel zijn. Ongeacht het aantal aanwezige leden kunnen na een korte 1ste vergadering, meteen daarop in een 2de vergadering beslissingen genomen worden met instemming van de aanwezige leden. Daarna is er alle tijd om van de mogelijkheden van de catering gebruik te maken. Het bestuur ziet je graag aanmelden (mailto:secretaris@zzphouten.nl) en komen.

 

ZZPnws.brf.Hhead.ALVjuli-2020 ZZPnws.brf.Hhead.ALVjuli-2020

Reacties
Reactie: (Will Mossink)
29-6-2020, 10:22
Dag bestuur, Helaas kan ik op 1 juli niet bij de ALV aanwezig zijn. Contacten onderhouden tussen ZZP-ers en voor elkaar bereikbaar zijn vind ik waardevol en wenselijk. Het zichtbaar blijven via een platform past daar goed in. Zou mooi zijn als iemand dat wil oppakken! Groet, Will Mossink